Predajné miesta

Západné Slovensko

Bratislava

Trnava

Nitra

Pieštany

Hlohovec

Trenčín

Stredné Slovensko

Banská Bystrica

Levice

Handlová

Východné Slovensko

Košice

Prešov