Publikované

Prečo potrebujeme antioxidanty akými sú ŽI polyfenoly?

Všetko to súvisí s tým, ako vytvára naše telo energiu.

Môžeme ho porovnať s auto. Na to, aby sa auto pohybovalo, spaľuje benzín a vytvára výfukové plyny. Hneď po tom, ako naše telo vytvorilo energiu, žačne prebytky vylučovať vo forme moču, fekálií, slín a potu. Metabolizmus je ďalším názvom pre tvorbu energie. Všetky metabolizmy sa dejú vo vnútri miliardy buniek vo vašom tele, ktoré tiež vylučujú odpad. Vozidlo v priebehu času fungovania vytvára zvyšky uhlíka a ropný kal. Potenciálne poškodzuje vnútorný kov motora.

Takisto diéta bez antioxidantov môže viesť k poškodeniu buniek alebo k hrdzaveniu. Jednou z hlavných úloh antioxidantov je zabrániť poškodeniu bunkovej steny a tiež bunkových štruktúr vnútorných častí bunky. Antioxidanty akými sú polyfenoly pomáhajú predchádzať poškodeniu buniek a pomáhajú chrániť jemné štruktúry vo vnútri bunky.