Publikované

Čo dokážu polyfenoly z hrozna?

V priemere po desiatich dňoch pravidelného konzumovania našich polyfenolov, dokážu v ľudskom tele polyfenoly odlepiť od seba prilepené červené krvinky. Tým pádom odlepené červené krvinky dokážu na seba naviazať kyslík z oboch svojich strán. Keďže má organizmus v tele oveľa viac kyslíka, tým pádom lepšie funguje, regeneruje sa, pomalšie stárne a skôr sa uzdravuje. Do 10 minút odbúra zviškový alkohol a zníži vysoký tlak krvy.