Publikované

AgroBioTech

Včera sme navštívili Agrobiotech, kde nám akurát analyzovali upečený chlieb aj s polyfenolmi/

Yesterday we visited Agrobiotech, where just analyzed baked bread with polyphenols for us